Sluzbeni glasnik

Javni natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javnih površina za 2022. godinu

Grad Hvar raspisuje Javni natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javnih površina za 2022. godinu na lokaciji Obala Riva i ulica Milna.

Svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti na poveznicama:

Javni natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javnih površina 2022.

grafički prikaz – lokacija Obala Riva

grafički prikaz – lokacija ulica Milna

OBRAZAC IZJAVA

OBRAZAC ZAHTJEV