Natječaji za stipendije

POZIV KORISNICIMA STIPENDIJA

Pozivaju se učenici i studenti koji su ostvarili pravo na stipendiju temeljem Obavijesti i Natječaja za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2023./2024., da do 12. siječnja 2024. godine dostave podatke o tekućem računu (IBAN računa otvorenog na ime učenika/studenta) te pristupe potpisivanju ugovora u Odsjek za pravne i opće poslove, društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu grada na adresi Milana Kukurina 2, Hvar, radnim danom od 8 do 14 sati (22. i 29. prosinca do 12 sati).

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 741 106 ili mobitela 091 4741 007.

Obavijest o dodjeli učeničkih stipendija za školsku godinu 2023./24.

Na temelju članka 12. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 9/2022) i Natječaja za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2023./2024., KLASA: 604-01/23-01/04, URBROJ: 2181-2/01-01/1-23-01 od 3. listopada 2023., oglašenom na oglasnoj ploči i na službenim internetskim stranicama Grada Hvara, gradonačelnik grada Hvara donosi Obavijest o dodjeli učeničkih stipendija.

Obavijest možete preuzeti OVDJE.

Obavijest o dodjeli studentskih stipendija za akademsku godinu 2023./24.

Na temelju članka 12. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 9/2022) i Natječaja za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2023./2024., KLASA: 604-01/23-01/04, URBROJ: 2181-2/01-01/1-23-1 od 3. listopada 2023., oglašenom na oglasnoj ploči i na službenim internetskim stranicama Grada Hvara, gradonačelnik grada Hvara donosi Obavijest o dodjeli studentskih stipendija.

Obavijest možete preuzeti OVDJE.

 

 

Važna obavijest o ostvarenju prava na nastavak stipendiranja

Studenti i učenici s područja Grada Hvara koji su ostvarili uvjete za nastavak stipendije za sljedeću akademsku godinu ne moraju se ponovno javljati na natječaj Grada Hvara, već samo Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara, na adresu Milana Kukurina 2, u roku od 15 dana po isteku upisnog roka dostaviti uvjerenje odnosno potvrdu o redovitom upisu u sljedeću godinu.

Sukladno čl. 3. Ugovora o stipendiranju ovim ostvaruju pravo na nastavak stipendiranja od 1. rujna 2023. godine do 30. lipnja 2024. godine, bez posebnog ugovaranja.

 

Foto: Pexels

NATJEČAJ GRADA HVARA ZA STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA U ŠKOLSKOJ/AKADEMSKOJ GODINI 2023/2024

Na temelju članka 34. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 3/18, 10/18, 2/21), članka 6. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 9/2022) gradonačelnik Grada Hvara raspisuje Natječaj za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2023./2024..

Stipendije dodjeljuje Grad Hvar, a namijenjene su srednjoškolskim učenicima i studentima s područja Grada Hvara koji se školuju na javnim srednjim školama i javnim visokim učilištima izvan mjesta prebivališta.

Za 2023./2024. školsku/akademsku godinu odobravaju se stipendije za stipendiranje učenika i studenata Grada Hvar deset mjeseci, odnosno od 1. rujna 2023. godine do 30. lipnja 2024. godine.

Više o uvjetima natječaja i potrebnoj dokumentaciji na poveznici: Natječaj za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2023./2024.

 

Obrasci za preuzimanje:

Zamolba za dobivanje stipendije Grada Hvara 2023./2024.

Izjava o neprimanju druge stipendije

 

Foto; Pexells

 

 

Javni natječaj za stipendiranje učenika s teškoćama u razvoju u školskoj godini 2022./23

Na temelju članka 34. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 3/18, 10/18, 2/21), i čl. 6. Pravilnika Grada Hvara o stipendiranju učenika s teškoćama u razvoju (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 3/2023 ) gradonačelnik Grada Hvara raspisuje

Javni poziv za stipendiranje učenika s teškoćama u razvoju u školskoj godini 2022./2023.

Stipendije dodjeljuje Grad Hvar, a namijenjene su svim učenicima s teškoćama u razvoju koji se školuju izvan mjesta prebivališta po čl. 8. i čl. 9. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju („Narodne novine“, broj: 24/2015), ali na području Republike Hrvatske

Za 2022./2023. školsku/akademsku godinu odobravaju se stipendije za stipendiranje učenika i studenata Grada Hvar deset mjeseci, odnosno od 1. rujna 2022. godine do 30. lipnja 2023. godine.

Visina pojedinačne stipendije iznosi za učenike 160 eura mjesečno odnosno 1.205,52 kune.

UVJETI  NATJEČAJA:

Pravo na dodjelu stipendije imaju učenici sa teškoćama u razvoju koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

–          da su državljani Republike Hrvatske,

–          da imaju prebivalište na području Grada Hvara najmanje pet godina prije podnošenja prijave,

–          da se školuju po čl. 8 i čl. 9. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju („Narodne novine“, broj: 24/2015) izvan mjesta prebivališta.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Prijavi za dobivanje stipendije potrebno je priložiti:

–          zamolbu roditelja,

–          potvrdu o redovitom upisu u tekuću godinu školovanja učenika koji se školuje po čl. 8 i čl. 9. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju („Narodne novine“, broj: 24/2015) izvan mjesta prebivališta,

–          presliku osobne iskaznice roditelja,

–          IBAN tekućeg ili žiro računa roditelja,

–          potvrdu o prebivalištu ne stariju od 3 mjeseca od dana prijave na natječaj za učenika,

–          izjavu roditelja o visini stipendije primljene iz drugih izvora – obrazac možete preuzeti OVDJE

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 10 dana od dana objave na oglasnoj ploči (vižjoli) i na službenim internetskim stranicama Grada Hvara (zaključno s 23. lipnja 2023. godine) i to preporučenom pošiljkom, putem dostavljača ili neposredno u pisarnici Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara (protokol).

 

Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici na adresu: GRAD HVAR, Milana Kukurina 2, 21450 HVAR, s obveznom naznakom: „ZA POZIV ZA STIPENDIJE-ne otvarati“.

Prijave dostavljene izvan roka i s nepotpunom dokumentacijom neće se uzeti u razmatranje.

O rezultatima Javnog poziva sudionici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana zaključenja Natječaja.

Prigovor na Odluku o dodjeli stipendija dostavlja se Odboru za školstvo i kulturu Gradskog vijeća Grada Hvara u roku 8 dana od dana primitka pisane obavijesti. Odluka o prigovoru je konačna.

Ugovor o stipendiranju s roditeljem odabranog kandidata sklapa se u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prigovora.