Ostali natječaji

Javni natječaj za dizajn vizualnog identiteta Javne ustanove u kulturi HVAR 1612

Javna ustanova u kulturi HVAR 1612 objavljuje Javni natječaj za dizajn vizualnog identiteta.

Svrha Natječaja je dobivanje kvalitetnog stručno projektiranog vizualnog identiteta novoosnovane Javne ustanove u kulturi HVAR 1612. Na natječaju mogu sudjelovati profesionalni dizajneri – samostalni autori ili kreativni timovi, pri čemu predstavnik tima mora biti profesionalni dizajner.

Natječajni radovi i prateća dokumentacija trebaju do roka za primanje radova 13. listopada 2023. stići na adresu Javne ustanove u kulturi HVAR 1612, Milana Kukurina 2, 21450 Hvar s naznakom „Natječaj za vizualni identitet Javne ustanove u kulturi HVAR 1612 – ne otvarati“.

Sva potrebna dokumentacija nalazi se na poveznici: https://hvar1612.hr/javni-natjecaj-za-dizajn-vizualnog-identiteta-javne-ustanove-u-kulturi-hvar-1612/

 

 

Javni natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javnih površina za 2022. godinu

Grad Hvar raspisuje Javni natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javnih površina za 2022. godinu na lokaciji Obala Riva i ulica Milna.

Svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti na poveznicama:

Javni natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javnih površina 2022.

grafički prikaz – lokacija Obala Riva

grafički prikaz – lokacija ulica Milna

OBRAZAC IZJAVA

OBRAZAC ZAHTJEV

Javni natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javnih površina za 2022. godinu

Grad Hvar raspisuje Javni natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javnih površina za 2022. godinu na lokaciji obala Riva, ispred tvrđave Fortica i lokacija Milna 01.

Svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti na poveznicama:

Javni natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javnih površina 2022.

grafički prikaz lokacija

OBRAZAC IZJAVA

OBRAZAC ZAHTJEV

Javni natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javnih površina za 2021. godinu

Grad Hvar raspisuje Javni natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javnih površina za 2021. godinu na lokaciji obala Riva, ispred tvrđave Fortica i lokacija Milna 01.

Svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti na poveznicama.


Javni natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javnih površina 2021.