Ostali natječaji

NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNO MJESTO REFERENT – PROMETNI REDAR

Grad Hvar raspisuje Natječaj za prijam u službu na radno mjesto referent – prometni redar u Odsjeku za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara (3 izvršitelja/izvršiteljice – m/ž) na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Natječaj za prijam u službu – OVDJE

Obavijest i upute o pravnim i drugim izvorima za pripremanje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti te opis poslova i podaci o plaći – OVDJE

 

Rok za podnošenje prijave za natječaj je 20. lipnja 2024. godine.

NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNO MJESTO REFERENT – KOMUNALNI REDAR

Grad Hvar raspisuje Natječaj za prijam u službu na radno mjesto referent – komunalni redar u Odsjeku za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara (2 izvršitelja/izvršiteljice – m/ž) na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Natječaj za prijam u službu – OVDJE

Obavijest i upute o pravnim i drugim izvorima za pripremanje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti te opis poslova i podaci o plaći – OVDJE

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 20. lipnja 2024. godine.

NATJEČAJ ZA PRIJAM VJEŽBENIKA NA RADNO MJESTO VIŠI SAVJETNIK ZA IMOVINSKE I UPRAVNO-PRAVNE POSLOVE

Grad Hvar raspisuje Natječaj za prijam vježbenika u službu na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci radi obavljanja vježbeničke prakse na radno mjesto viši savjetnik za imovinske i upravno-pravne poslove u Odsjeku za pravne i opće poslove, društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu Grada Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara (2 izvršitelja/izvršiteljice – m/ž).

Natječaj za prijam u službu – OVDJE

Obavijest i upute o pravnim i drugim izvorima za pripremanje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti te opis poslova i podaci o plaći – OVDJE

 

Rok za podnošenje prijave za natječaj je 20. lipnja 2024. godine.

Javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Grada Hvara za razdoblje 2024. – 2025. godine

Na temelju odredbe članka 71. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 83/23), članka 17. Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za razdoblje 2024. do 2028. godine („Službeni glasnik Grada Hvara“ br.2/24) i članka 34. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“ br. 03/18, 10/18 i 2/21) gradonačelnik Grada Hvara dana 16. svibnja 2024. godine raspisuje

Javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Grada Hvara za razdoblje 2024. – 2025. godine

Predmet Javnog natječaja je dodjela dozvola na pomorskom dobru na području Grada Hvara za obavljanje gospodarskih djelatnosti  za razdoblje 2024. – 2025. sukladno tabelarnom prikazu u tekstu natječaja i grafičkom prikazu s mikrolokacijama.

Rok za podnošenje ponuda je 31. svibnja 2024. godine. 

 

Javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Grada Hvara za razdoblje 2024. – 2025. godine

Prilozi:

OBRAZAC I.

IZJAVA 1.

IZJAVA 2.

PRILOG I.

 

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za razdoblje 2024. do 2028. godine i grafički prikaz s mikrolokacijama nalaze se na poveznicama:

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za razdoblje od 2024. do 2028. godine

Grafički prikaz Plana upravljanja pomorskim dobrom 2024. – 2024.

 

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIKUPLJANJE PISMENIH PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNIH POVRŠINA ZA 2024.

Grad Hvar raspisuje Javni natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javnih površina za 2024. godinu, na lokacijama: ispred HP na Rivi, tvrđava Fortica i Milna 1.

Rok za dostavu ponuda je 15. svibnja 2024. godine.

 

Svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti na poveznicama:

Javni natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javnih površina 2024. Javni natječaj za davanje u zakup javnih površina 07 05 24

grafički prikaz lokacija

obrazac IZJAVA

obrazac ZAHTJEV