JAVNA USTANOVA U KULTURI HVAR 1612

Milana Kukurina 2 , 21450 Hvar
09172712107
info@hvar1612.hr
www: www.hvar1612.hr

OPĆE INFORMACIJE
Misija Javne ustanove u kulturi HVAR 1612 je obogatiti kulturni život lokalnog stanovništva grada i otoka Hvara kao i njegovih posjetitelja kontinuiranom produkcijom relevantnih i edukativnih programa te upravljanjem kulturno-povijesnim spomenicima na interaktivan način koristeći suvremene interpretacijske metode i tehnologije.