GDPR

Sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka, zahtjeve za ispravak, brisanje, ograničenje ili podnošenje prigovora, molimo uputiti prema službeniku za zaštitu podataka.

Službenik za zaštitu podataka
Adresa: Milana Kukurina 2, 21450 Hvar
Telefon: 021/681-724
Faks: 021/741-608
e-mail: zastitapodataka@hvar.hr

Radno vrijeme sa strankama: 8:00 – 10:00


Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

Politika privatnosti zaštite osobnih podataka

Godišnje izvješće 2018.