Previous slide
Next slide

Novosti

AKTUALNO

KALENDAR DOGAĐANJA

rujan 2023
ruj 27
27 rujan 2023
Hvar, Hvar
Hvar, 21450 Croatia (Local Name: Hrvatska)

Od 27. rujna do 8. listopada održat će se proslava Dana grada Hvara i blagdana sv. Stjepana I., pape i mučenika, zaštitnika grada Hvara i hvarske biskupije, koji Hvarani slave…

listopad 2023
lis 02
02 listopad 2023
Ispred Lođe, Trg sv. Stjepana 6
Hvar, 21450

Za Dan grada Hvara i blagdan sv. Stjepana I., pape i mučenika, Grad Hvar i Turistička zajednica grada Hvara svojim sugrađanima poklanjaju koncert umjetnika jedinstvenog stila i senzibiliteta za publiku:…

gradonačelnik Grada Hvara

021 741 608
rikardo.novak@hvar.hr

Milana Kukurina 2
021 741 608
protokol@hvar.hr

IMENIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA GRADA HVARA

Nino Pijanović, mag. ing. geod. et geoinf.,
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 

Liljana Caratan Lukšić, dipl. iur.,
voditeljica Odsjeka

Anamarija Babić, struč. spec. admin. publ.,
viša referentica za uredsko poslovanje

Margita Petrić-Hraste, dipl. oec.,
voditeljica Odsjeka za proračun, financije i gospodarstvo

Jakica Tudor,
stručna suradnica za proračun i financije

Dario Bogdan,
viši referent za gospodarstvo

Marica Zaninović,
referentica za financije i blagajničko poslovanje

Marin Lacman,
referent za komunalnu i druge naknade

Marija Bibić,
referentica za javne površine, spomeničku rentu i druge naknade

Prošperino Zaninović, referent za tehničke poslove

Email: urbanizam@hvar.hr

Doro Abdulmar, dipl. inž. građ.,
voditelj Odsjeka

Ita Pavičić, dipl. inž. arh.,
viša savjetnica za prostorno uređenje, graditeljstvo i uređenje grada

Jerina Ćurin, dipl. polit.,
viša savjetnica za europske i nacionalne fondove, strateško planiranje i zaštitu okoliša 

Martina Carić, mag. ing. aedif.,
viša savjetnica za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo

Ivana Vučetić, mag. paed. soc.,
viša stručna suradnica za javnu nabavu i europske fondove

Marija Marković, ing. građ.,

viša referentica za komunalno gospodarstvo

Katija Vučetić,
dipl. nov., voditeljica Odsjeka

Jugo Domančić, pomoćni radnik na spomenicima kulture

  • Tel. 021 717 126

Tonči Vukušić

referent – komunalni redar

Juraj Zaninović,
dipl. inž. agr., referent – komunalni redar

Alan Podmenik

referent – komunalni redar

Zakonom o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12 i 7/13, 26/15) uređuje se sustavno organizirana stanogradnja poticana javnim sredstvima radi zadovoljavanja stambenih potreba i poboljšanja kvalitete stanovanja što šireg kruga građana, kao i unapređenja graditeljstva.
Društveno poticana stanogradnja provodi se izgradnjom stanova, odnosno stambenih zgrada, organiziranom na način kojim se ostvaruje svrhovito korištenje javnih i drugih sredstava za pokriće troškova, osigurava povrat tih sredstava, omogućuje prodaja stanova uz obročnu otplatu pod pristupačnijim uvjetima od tržnih u pogledu kamata i rokova otplate te omogućuje davanje u najam izgrađenih stanova uz mogućnost otkupa istih.
APN u izgradnji stanova posluje javnim sredstvima i sredstvima koja se pribavljaju na tržištu kapitala od poslovnih banaka i drugih financijskih institucija, od građana – kupaca stanova, te drugih osoba koje prema odredbama ovoga Zakona mogu sudjelovati u osiguranju sredstava za izgradnju stanova.

Popularno zvani program POS prepoznat je u mnogim gradovima i općinama RH. Više informacija o programu POS možete pronaći na stranicama APN-a www.apn.hr.