GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA

 • Nada Jeličić, KLGB nositelja Rikarda Novaka, potpredsjednica Vijeća
 • Tonči Trbuhović, KLGB nositelja Rikarda Novaka
 • Stanislav Štambuk, KLGB nositelja Rikarda Novaka
 • Živko Petričić, KLGB nositelja Rikarda Novaka
 • Karla Karković, KLGB nositelja Pjerina Bebića, potpredsjednica Vijeća
 • Andro Komazin, KLGB nositelja Pjerina Bebića
 • Ivica Bilandžić, KLGB nositelja Pjerina Bebića
 • Fabijan Vučetić, SDP
 • Šimun Marko Fio, SDP
 • Ivo Tudor, HDZ
 • Teo Jeličić, HSS
 • Joško Rosso, KLGB nositelja Joška Rossa