Savjetovanje s javnošću

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Hvara tijekom turističke sezone u 2024. godini

Temeljem članka 11. Zakona o pristupu informacijama (NN 25/13, 85/15 i 69/22) objavljuje se provođenje Javnog savjetovanja u postupku donošenja Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Hvara tijekom turističke sezone u 2024. godini.

U svrhu informiranja javnosti, dana 1. prosinca 2023. objavljuje se Nacrt Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Hvara tijekom turističke sezone u 2024. godini te se poziva zainteresirana javnost za dostavu svojih mišljenja i prijedloga do 11. prosinca 2023. godine.

Pravna osnova za donošenje Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova je članak 132. Zakona o gradnji („Narodne novine“ RH, br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) prema kojem predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, po prethodno pribavljenom mišljenju turističke zajednice, može odlukom za određene vrste građevina, na određenim područjima, odrediti razdoblje iduće kalendarske godine i vrijeme u kojem se ne mogu izvoditi zemljani radovi i radovi na izgradnji konstrukcije.

Odluka se ne odnosi na građevine, odnosno radove za čije je građenje odnosno izvođenje utvrđen interes Republike Hrvatske; uklanjanje građevina na temelju rješenja građevinske inspekcije ili odluke drugog tijela državne vlasti i na građenje građevina, odnosno izvođenje radova u godini u kojoj je odluka stupila na snagu.

Prijedlogom Odluke se predlaže da se na području Grada Hvara s pripadajućim naseljima zabrani izvođenje radova u vremenu od 15. svibnja do 2. listopada 2024. godine.

Nadzor nad provedbom ove Odluke provode komunalni redari temeljem Zakona o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“ RH, br. 153/13).

Po završetku savjetovanja sve pristigle primjedbe/prijedlozi biti će dostupni zainteresiranima ili javno objavljeni s osobnim podacima što molimo da se javno istakne pri slanju primjedbi/prijedloga.

Anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari neće se uzimati u obzir niti objavljivati.

Popunjeni obrazac za sudjelovanje u savjetovanju dostavite zaključno s danom 11. prosinca 2023. godine na e-mail adresu: ita.pavicic@hvar.hr ili na adresu: Grad Hvara, Milana Kukurina 2, 21450 Hvar (s naznakom: „Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Hvara tijekom turističke sezone u 2024. godini“).

 

DOKUMENTACIJA:

Javno savjetovanje – Odluka o zabrani građevinskih radova u 2024.

Prijedlog Odluke o zabrani radova za 2024.

Zabrana građevinskih radova 2024., mišljenje TZGH

Prilog 1 – obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje

Prilog 2 – obrazac sudjelovanja u javnom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: Odluka o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja na području Grada Hvara

Temeljem odredbe članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09), upućuje se Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja na području Grada Hvara

Poziva se zainteresirana javnost da tijekom javnog savjetovanja u postupku donošenja Odluke o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja na području Grada Hvara dostavi svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajat će u razdoblju od 1. rujna 2023. godine zaključno do 10. rujna 2023. godine te u tom roku prijedlozi, mišljenja i primjedbe moraju biti dostavljeni na Obrascu za sudjelovanje u savjetovanju.

Popunjeni obrazac za sudjelovanje u savjetovanju dostavite zaključno s danom 10. rujna 2023. godine na e-mail adrese: procelnik@hvar.hr i/ili ita.pavicic@hvar.hr ili na adresu: Grad Hvara, Milana Kukurina 2, 21450 Hvar (s naznakom: „Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – Odluka o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja na području Grada Hvara“).

Nakon završetka savjetovanja izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje će sadržavati zaprimljene prijedloge, mišljenja i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi, a oni prihvaćeni bit će implementirani u konačni prijedlog Odluke koji će biti proslijeđen Gradskom vijeću Grada Hvara na donošenje. Izvješće će biti objavljeno na mrežnoj stranici Grada Hvara.

Ako ne želite da vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca. Anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari neće se objaviti niti će biti razmatrani.

 

DOKUMENTACIJA:

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja na području Grada Hvara

Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja na području Grada Hvara

Obrazloženje

Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću – Odluka o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja na području Grada Hvara

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu Grada Hvara

Temeljem odredbe članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09), upućuje se Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu Grada Hvara

Poziva se zainteresirana javnost da tijekom javnog savjetovanja u postupku donošenja  Odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom redu Grada Hvara dostavi svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajat će u razdoblju od 1. rujna 2023. zaključno do 10. rujna 2023. te u tom roku prijedlozi, mišljenja i primjedbe moraju biti dostavljeni na Obrascu za sudjelovanje u savjetovanju.

Popunjeni obrazac za sudjelovanje u savjetovanju dostavite zaključno s danom 10. rujna 2023. godine na e-mail adrese: procelnik@hvar.hr i/ili ita.pavicic@hvar.hr ili na adresu: Grad Hvara, Milana Kukurina 2, 21450 Hvar (s naznakom: „Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – Odluka o II. izmjenama i dopunama odluke o komunalnom redu Grada Hvara“).

Nakon završetka savjetovanja izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje će sadržavati zaprimljene prijedloge, mišljenja i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi, a oni prihvaćeni bit će implementirani u konačni prijedlog Odluke koji će biti proslijeđen Gradskom vijeću Grada Hvara na donošenje. Izvješće će biti objavljeno na mrežnoj stranici Grada Hvara.

Ako ne želite da vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.

Anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari neće se objaviti niti će biti razmatrani.

 

DOKUMENTACIJA:

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu Grada Hvara

Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu Grada Hvara

Obrazloženje

Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću – Odluka o II. izmjenama i dopunama odluke o komunalnom redu Grada Hvara

Javno savjetovanje: Nacrt Izmjena i dopuna proračuna Grada Hvara za 2023. godinu

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013, 85/15 i 69/2022), Grad Hvar na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću donosi Nacrt Izmjena i dopuna proračuna Grada Hvara za 2023. godinu.

Javna rasprava (savjetovanje s javnošću) otvorena je do 7. kolovoza 2023. godine u 15:00 sati, prijedlozi i primjedbe naslovljeni na Odsjek za proračun, financije i gospodarstvo zaprimaju se u pisarnici Grada Hvara, Milana Kukurina 2 ili putem e-mail adrese margita.petric-hraste@hvar.hr.

 

0.a. Obrazac-savjetovanja s javnošću-2023-1

 

0.b. Obrazac prijedloga na nacrt Izmjena i dopuna proračuna Hvar_2023-1

 

1. Nacrt Izmjena i dopuna proračuna 2023-1

 

2.a) Obrazloženje Izmjena i dopuna proračuna 2023-1

 

2.b) Prilog obrazloženja Izmjena i dopuna proračuna 2023-1

 

3. Odluka o načinu korištenja viška prihoda 2023-1

 

4. Izmjena programa socijalne skrbi 2023-1

 

5. Izmjena programa javnih potreba u kulturi 2023-1

 

6. Izmjena programa održavanja komunalne infrastrukture 2023-1

 

7. Izmjena programa građenja komunalne infrastrukture 2023-1