IMENIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Nino Pijanović, mag. ing. geod. et geoinf.,
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 

Liljana Caratan Lukšić, dipl. iur.,
voditeljica Odsjeka

Anamarija Babić, struč. spec. admin. publ.,
viša referentica za uredsko poslovanje

Margita Petrić-Hraste, dipl. oec.,
voditeljica Odsjeka za proračun, financije i gospodarstvo

Jakica Tudor,
stručna suradnica za proračun i financije

Dario Bogdan,
viši referent za gospodarstvo

Marica Zaninović,
referentica za financije i blagajničko poslovanje

Marin Lacman,
referent za komunalnu i druge naknade

Marija Bibić,
referentica za javne površine, spomeničku rentu i druge naknade

Prošperino Zaninović, referent za tehničke poslove

Email: urbanizam@hvar.hr

Doro Abdulmar, dipl. inž. građ.,
voditelj Odsjeka

Ita Pavičić, dipl. inž. arh.,
viša savjetnica za prostorno uređenje, graditeljstvo i uređenje grada

Jerina Ćurin, dipl. polit.,
viša savjetnica za europske i nacionalne fondove, strateško planiranje i zaštitu okoliša 

Martina Carić, mag. ing. aedif.,
viša savjetnica za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo

Ivana Vučetić, mag. paed. soc.,
viša stručna suradnica za javnu nabavu i europske fondove

Marija Marković, ing. građ.,

viša referentica za komunalno gospodarstvo

Katija Vučetić,
dipl. nov., voditeljica Odsjeka

Jugo Domančić, pomoćni radnik na spomenicima kulture

  • Tel. 021 717 126

Tonči Vukušić

referent – komunalni redar

Juraj Zaninović,
dipl. inž. agr., referent – komunalni redar

Alan Podmenik

referent – komunalni redar