Natječaji za radna mjesta

OGLAS ZA PRIJAM POMOĆNOG RADNIKA NA SPOMENICIMA KULTURE: OBAVIJEST O TERMINU ODRŽAVANJA PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Sukladno objavljenom Oglasu za prijam u službu namještenik – pomoćni radnik na spomenicima kulture u Odsjeku za kulturu i odnose s javnošću Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara (3 izvršitelja/izvršiteljice – m/ž ) na određeno vrijeme s punim radnim vremenom od 9. travnja 2024., Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara dostavlja Obavijest o terminu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, načinu i području testiranja te pravne i drugi izvore za pripremanje kandidata.

Obavijest možete preuzeti OVDJE.

NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU – PROMETNI REDAR: OBAVIJEST O TERMINU ODRŽAVANJA PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Na temelju odredbe članka 20. i članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: broj: 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu službenika/ice i namještenika/ice u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara (dalje u tekstu: Povjerenstvo) dostavlja OBAVIJEST o terminu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, način i područje testiranja te pravne i druge izvore za pripremanje kandidata.

Tekst obavijesti možete preuzeti OVDJE.

Oglas za pomoćnog radnika na spomenicima kulture – pola radnog vremena: Obavijest o terminu provjere znanja i sposobnosti

Sukladno objavljenom Oglasu za prijam u službu namještenik – pomoćni radnik na spomenicima kulture u Odsjeku za kulturu i odnose s javnošću, Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara (3 izvršitelja/izvršiteljice – m/ž ) na određeno vrijeme na pola radnog vremena, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara dostavlja Obavijest o terminu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, načinu i području testiranja te pravne i drugi izvore za pripremanje kandidata.

Obavijest možete preuzeti OVDJE.

Oglas za prijam pomoćnog radnika na spomenicima kulture: Obavijest o terminu održavanja provjere znanja i sposobnosti

Sukladno objavljenom Oglasu za prijam u službu namještenik – pomoćni radnik na spomenicima kulture u Odsjeku za kulturu i odnose s javnošću Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara (3 izvršitelja/izvršiteljice – m/ž ) na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara dostavlja Obavijest o terminu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, načinu i području testiranja te pravne i drugi izvore za pripremanje kandidata.

Obavijest možete preuzeti OVDJE.

Natječaj za prijam vježbenika u službu na određeno vrijeme: Obavijest o terminu održavanja provjere znanja i sposobnosti

Sukladno objavljenom Natječaju za prijam u službu vježbenika na radnom mjestu viši referent za komunalno gospodarstvo (1 izvršitelj / izvršiteljica – m/ž) na 12 mjeseci s punim radnim vremenom u Odsjeku za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara od 21. veljače 2024., Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara dostavlja Obavijest o terminu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, načinu i području testiranja te pravne i drugi izvore za pripremanje kandidata.

Obavijest možete preuzeti OVDJE.