Natječaji za udruge

ODLUKA O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA UDRUGAMA PRIJAVLJENIM NA JAVNI POZIV GRADA HVARA ZA FINANCIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM TE OSTALIH UDRUGA U PODRUČJU ZDRAVSTVENE SKRBI ZA 2024.

Temeljem članka 29. st. 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“,broj: 26/15), članka 29. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Hvara te članka 34. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj:  3/18, 10/18 i 2/21), gradonačelnik Grada Hvara, donosi

Odluku o dodjeli financijskih sredstava udrugama prijavljenim na Javni poziv Grada Hvara za financiranje projekata i programa udruga osoba s invaliditetom te ostalih udruga u području zdravstvene skrbi za 2024. godinu

ODLUKA O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA UDRUGAMA PRIJAVLJENIM NA JAVNI POZIV GRADA HVARA ZA FINANCIRANJE PROJEKATA OSTALIH UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA ZA 2024.

Temeljem članka 29. st. 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“,broj: 26/15), članka 29. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Hvara te članka 34. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj:  3/18, 10/18 i 2/21), gradonačelnik Grada Hvara, donosi

Odluku o dodjeli financijskih sredstava udrugama prijavljenim na Javni poziv Grada Hvara za financiranje projekata ostalih udruga civilnog društva za 2024. godinu

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama prijavljenim na Javni poziv Grada Hvara za financiranje programa i projekata udruga i organizacija u kulturi za 2024.

Temeljem članka 29. st. 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15), članka 29. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Hvara te članka 34. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj:  3/18, 10/18 i 2/21), gradonačelnik Grada Hvara, donosi

Odluku o dodjeli financijskih sredstava udrugama prijavljenim na Javni poziv Grada Hvara za financiranje programa i projekata udruga i organizacija u kulturi za 2024. godinu

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM TE OSTALIH UDRUGA U PODRUČJU ZDRAVSTVENE SKRBI ZA 2024. GODINU

Grad Hvar objavljuje Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga osoba s invaliditetom te ostalih udruga u području zdravstvene skrbi za 2024. godinu. Za udruge osoba s invaliditetom te ostale udruge iz područja zdravstvene skrbi iz proračuna Grada Hvara predviđen je iznos od 15 tisuća eura.

 

Natječaj je otvoren do 9. veljače 2024. godine, a sva dokumentacija nalazi se na poveznicama:

1. Odluka o načinu raspodjele sredstava za udruge osoba s invaliditetom te ostalih udruga u području zdravstvene skrbi za 2024.

2. Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga osoba s invaliditetom te ostalih udruga u području zdravstvene skrbi za 2024. godinu

3. Upute za prijavitelje

 

Obrasci za prijavu:

4. Obrazac opisa projekta – OPISNI-OBRAZAC

5. Obrazac proračuna – PROR

6. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja – IZJ-FINAN

7. Obrazac izjave o partnerstvu

8. Obrazac životopisa voditelja projekta

 

Procjena kvalitete prijave:

9. Obrazac za procjenu kvalitete prijave

 

Ugovorni obrasci:

10.a Obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta

10.b Opći uvjeti ugovora o financiranju udruge

 

Izvještajni obrasci:

11. Obrazac opisnog izvještaja – OPIS

12. Obrazac financijskog izvještaja – FIN-IZVJ

 

13.a C4 Obrazac zahtjeva za isplatu sredstava – 2024

13.b Prilog Obrascu C4 Zahtjeva – tablica troškova 2024