Javno savjetovanje: Nacrt proračuna Grada Hvara za 2023. godinu s projekcijama za 2024./2025. godinu

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013 i 85/15), Grad Hvar na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću donosi Nacrt proračuna Grada Hvara za 2023. godinu s projekcijama za 2024./25. godinu.

Javna rasprava (savjetovanje s javnošću) otvorena je do 30. studenoga 2022. godine u 15 sati, prijedlozi i primjedbe naslovljeni na Odsjek za proračun, financije i gospodarstvo zaprimaju se u pisarnici Grada Hvara, Milana Kukurina 2 ili putem e-mail adrese margita.petric-hraste@hvar.hr.

 

Dokumentacija za pregled i preuzimanje:

0.a Obrazac savjetovanja s javnošću – 2023

0. b Obrazac prijedloga na nacrt proračuna Grad Hvar – 2023

1. Grad Hvar_Nacrt proračuna 2023

2. a Obrazloženje proračuna 2023

2. b Prilog obrazloženju – tablični pregled

3. Odluka o izvršavanju proračuna 2023

4. Program socijalne skrbi 2023

5. Program javnih potreba u kulturi 2023

6. Program javnih potreba u sportu 2023

7. Program – ostale udruge 2023

8. Program građenja komunalne infrastrukture za 2023

9. Program održavanja komunalne infrastrukture 2023

10. Plan obavljanja komunalnih djelatnosti 2023

 

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO