Prostorno planiranje

Rekonstrukcija i modernizacija javne rasvjete u gradu Hvaru

Grad Hvar je u 2022. godini realizirao projekt rekonstrukcije i modernizacija javne rasvjete kako bi postigao viši stupanj energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete na način da su postojeće neučinkovite svjetiljke zamijenjene visoko efikasnim LED svjetiljkama,