Sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

SNIMKA 30. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA HVARA

Audiozapise tematske 30. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara održane 14. studenog 2023. možete poslušati na poveznicama.   1. Izvješće o ispunjenju zakonskih uvjeta za početak obnašanja dužnosti vijećnika Živka Petričića   2. Pitanja vijećnika  

Snimka 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

Audiozapise tematske 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara održane 19. listopada 2023. možete poslušati na poveznicama.   Izvještaji o radu trgovačkih društava: Fontik d.o.o.   Komunalno Hvar d.o.o.   Nautički centar Hvar d.o.o.   Odvodnja

SNIMKA 28. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA HVARA

Audiozapise 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara održane 20. rujna 2023. možete poslušati na poveznicama.   1. Verifikacija Zapisnika s 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara   2. Izvješće o ispunjenju zakonskih uvjeta za prestanak

Snimka 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

Audiozapise 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara održane 8. kolovoza 2023. možete poslušati na poveznicama.   Dnevni red možete preuzeti OVDJE. 1. Verifikacija Zapisnika sa 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara   2. Izvješće o ispunjenju