Sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

SNIMKA 35. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA HVARA

Audio zapise 35. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara, održane 11. i 15. travnja 2024., možete poslušati na poveznicama. Verifikacija zapisnika s 34. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara   2. Pitanja vijećnika   3. Program rada

SNIMKA 34. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA HVARA

Audio zapise 34. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara (proračunske), održane 12. veljače 2024., možete poslušati na poveznicama.   1. Verifikacija zapisnika s 31., 32. i 33. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara   2. Pitanja vijećnika

SNIMKA 33. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA HVARA

Audio zapise 33. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara (proračunske), održane 21. prosinca 2023., možete poslušati na poveznicama.   1. Pitanja vijećnika   2. Prijedlog Proračuna Grada Hvara za 2024. godinu i projekcije za 2025. i

SNIMKA 31. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA HVARA

Audiozapise 31. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara održane 7. prosinca 2023. možete poslušati na poveznicama.   31. GV – tematska – turizam, 1. dio 31. GV – tematska – turizam, 2. dio

SNIMKA 30. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA HVARA

Audiozapise 30. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara održane 14. studenog 2023. možete poslušati na poveznicama.   1. Izvješće o ispunjenju zakonskih uvjeta za početak obnašanja dužnosti vijećnika Živka Petričića   2. Pitanja vijećnika   3.

Snimka 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

Audiozapise tematske 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara održane 19. listopada 2023. možete poslušati na poveznicama.   Izvještaji o radu trgovačkih društava: Fontik d.o.o.   Komunalno Hvar d.o.o.   Nautički centar Hvar d.o.o.   Odvodnja

SNIMKA 28. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA HVARA

Audiozapise 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara održane 20. rujna 2023. možete poslušati na poveznicama.   1. Verifikacija Zapisnika s 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara   2. Izvješće o ispunjenju zakonskih uvjeta za prestanak

Snimka 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

Audiozapise 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara održane 8. kolovoza 2023. možete poslušati na poveznicama.   Dnevni red možete preuzeti OVDJE. 1. Verifikacija Zapisnika sa 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara   2. Izvješće o ispunjenju