Pomorsko dobro

Obavijest o koncesijskim odobrenjima za 2022. godinu

Grad Hvar objavljuje Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2022. godinu. Potrebna dokumentacija nalazi se na poveznicama.   Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2022. godinu Grafički dio Plana