Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Hvara tijekom turističke sezone u 2024. godini

Temeljem članka 11. Zakona o pristupu informacijama (NN 25/13, 85/15 i 69/22) objavljuje se provođenje Javnog savjetovanja u postupku donošenja Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Hvara tijekom turističke sezone u 2024. godini.

U svrhu informiranja javnosti, dana 1. prosinca 2023. objavljuje se Nacrt Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Hvara tijekom turističke sezone u 2024. godini te se poziva zainteresirana javnost za dostavu svojih mišljenja i prijedloga do 11. prosinca 2023. godine.

Pravna osnova za donošenje Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova je članak 132. Zakona o gradnji („Narodne novine“ RH, br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) prema kojem predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, po prethodno pribavljenom mišljenju turističke zajednice, može odlukom za određene vrste građevina, na određenim područjima, odrediti razdoblje iduće kalendarske godine i vrijeme u kojem se ne mogu izvoditi zemljani radovi i radovi na izgradnji konstrukcije.

Odluka se ne odnosi na građevine, odnosno radove za čije je građenje odnosno izvođenje utvrđen interes Republike Hrvatske; uklanjanje građevina na temelju rješenja građevinske inspekcije ili odluke drugog tijela državne vlasti i na građenje građevina, odnosno izvođenje radova u godini u kojoj je odluka stupila na snagu.

Prijedlogom Odluke se predlaže da se na području Grada Hvara s pripadajućim naseljima zabrani izvođenje radova u vremenu od 15. svibnja do 2. listopada 2024. godine.

Nadzor nad provedbom ove Odluke provode komunalni redari temeljem Zakona o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“ RH, br. 153/13).

Po završetku savjetovanja sve pristigle primjedbe/prijedlozi biti će dostupni zainteresiranima ili javno objavljeni s osobnim podacima što molimo da se javno istakne pri slanju primjedbi/prijedloga.

Anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari neće se uzimati u obzir niti objavljivati.

Popunjeni obrazac za sudjelovanje u savjetovanju dostavite zaključno s danom 11. prosinca 2023. godine na e-mail adresu: ita.pavicic@hvar.hr ili na adresu: Grad Hvara, Milana Kukurina 2, 21450 Hvar (s naznakom: „Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Hvara tijekom turističke sezone u 2024. godini“).

 

DOKUMENTACIJA:

Javno savjetovanje – Odluka o zabrani građevinskih radova u 2024.

Prijedlog Odluke o zabrani radova za 2024.

Zabrana građevinskih radova 2024., mišljenje TZGH

Prilog 1 – obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje

Prilog 2 – obrazac sudjelovanja u javnom savjetovanju

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO