SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM GRADA HVARA ZA PERIOD 2024. – 2028.

Temeljem odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15, 69/22) upućuje se Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Prijedloga Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za period 2024. – 2028. godine.

Sukladno članku 39. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN br. 83/23) izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je izraditi Prijedlog plana upravljanja pomorskim dobrom za iduće razdoblje od 5 godina. Za navedeni plan dužno je provesti javno savjetovanje u skladu s propisom kojim se uređuje pravo na pristup informacijama u trajanju od najmanje 30 dana. Po provedbi javnog savjetovanja Plan donosi predstavničko tijelo.

Primjedbe i prijedlozi se upućuju putem obrasca sudjelovanja objavljenog na mrežnim stranicama Grada Hvara zaključno s 21. siječnja 2024. i dostavlja se na adresu elektronske pošte protokol@hvar.hr ili osobno u pisarnicu na adresu Grad Hvar, Milana Kukurina 2, 21450 Hvar s naznakom „Javno savjetovanje – Prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom Grada Hvara za period 2024. – 2028. godine“.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi i primjedbe bit će dostupne zainteresiranoj javnosti i javno objavljeni. Anonimni i uvredljivi komentari neće se uzimati u obzir niti objavljivati.

 

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Plan upravljanja pomorskim dobrom 2024. – 2028.

Obrazac sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju o nacrtu prijedloga općeg akta

Prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za razdoblje od 2024. do 2028.

Prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom – grafički dio

 

 

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO