SNIMKA 33. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA HVARA

Audio zapise 33. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara (proračunske), održane 21. prosinca 2023., možete poslušati na poveznicama.

 

1. Pitanja vijećnika

 

2. Prijedlog Proračuna Grada Hvara za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

 

3. Prijedlog Odluke o načinu korištenju viškova prihoda prethodnih godina

 

4. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada za 2024. godinu

 

5. Prijedlog Programa socijalne skrbi Grada Hvara za 2024. godinu

 

6. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2024. godinu

 

7. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2024. godinu

 

8. Prijedlog Programa financiranja ostalih udruga civilnog društva Grada Hvara za 2024. godinu

 

9. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu za Grad Hvar

 

10. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu za Grad Hvar

 

11. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Plana obavljanja komunalnih djelatnosti za 2024. godinu za Grad Hvar

 

12. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Hvara za 2024. godinu

 

13. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa javnih potreba za obavljanje aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja stanice Split na području Grada Hvara za 2024. godinu

 

14. Prijedlog Programa zajedničkog korištenje sredstava od turističke pristojbe za 2024. godinu

 

15. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Hvara za 2024. godinu

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO