Snimka 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

Audiozapise 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara održane 8. kolovoza 2023. možete poslušati na poveznicama.

 

Dnevni red možete preuzeti OVDJE.

1. Verifikacija Zapisnika sa 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

 

2. Izvješće o ispunjenju zakonskih uvjeta za prestanak obnašanja dužnosti vijećnika Marina Radojkovića i početak obavljanja dužnosti njegovog zamjenika Tea Jeličića

 

3. Pitanja vijećnika

 

4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju pisma namjere Medikol grupe d.o.o. te pristupanju zajedničkoj realizaciji projekta Zdravstvenog centra Hvar u obliku javno-privatnog partnerstva

 

5. Prijedlog Zaključka o osnivanju Povjerenstva za realizaciju projekta Zdravstvenog centra Hvar

 

6. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Pokonji Dol – uži obuhvat

 

7. Prijedlog Zaključka o prijedlogu imenovanja mrtvozornika za područje Grada Hvara

 

8. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2022. godinu

 

9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

 

10. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

 

11. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata te pokriću manjkova iz ostvarenih viškova

 

12. Prijedlog Izmjena i dopuna proračuna Grada Hvara za 2023. godinu

 

13. Prijedlog  Odluke o načinu korištenja viškova prihoda prethodnih godina u proračunu za 2023. godinu

 

14. Prijedlog Odluke o izmjeni Programa socijalne skrbi Grada Hvara za 2023. godinu

 

15. Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2023. godinu

 

16. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu za Grad Hvar

 

17. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu za Grad Hvar

 

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO