SNIMKA 30. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA HVARA

Audiozapise 30. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara održane 14. studenog 2023. možete poslušati na poveznicama.

 

1. Izvješće o ispunjenju zakonskih uvjeta za početak obnašanja dužnosti vijećnika Živka Petričića

 

2. Pitanja vijećnika

 

3. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2023.

 

4. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za udruge u kulturi u 2024.

 

5. Prijedlog Odluke o davanju na upravljanje kulturnih dobara Javnoj ustanovi u kulturi HVAR 1612

 

6. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Hvara

 

7. Zaključak o davanju na korištenje nekretnine u vlasništvu grada Hvara

 

8. Zaključak o nastavku realizacije postupka elektrifikacije otoka Galešnik, Jerolim, Marinkovac i Sv. Klement

 

9. Izvješće o stručnoj analizi prijedloga izmjena i dopuna UPU Pais temeljem prijedloga PLODINE d.d. i zainteresiranih građana

 

10. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup na određeno vrijeme Fontik 1. i 2

 

11. Zaključak o dodjeli na korištenje dijela nekretnine označene kao č. zgr. 9 k.o. Hvar

 

12. Zaključak o traženju izvješća o radu komunalnog redarstva sa analizom naplaćenih kazni i analizom funkcioniranja komunallnog reda u periodu u kojem je kao pomoć angažirana zaštitarska tvrtka „Eurolex“

 

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO