SNIMKA 35. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA HVARA

Audio zapise 35. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara, održane 11. i 15. travnja 2024., možete poslušati na poveznicama.

  1. Verifikacija zapisnika s 34. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

 

2. Pitanja vijećnika

 

3. Program rada Gradskog vijeća Grada Hvara za 2024. godinu

 

4. Prijedlog Odluke o danu branitelja otoka Hvara

 

5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Zaključaka Odbora za turizam

 

6. Prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji između Grada Hvara i Općine Chovet, Argentina

 

7. Prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji između Grada Hvara i Općine Črnomelj, Slovenija

 

8. Prijedlog Izvješća o stanju u prostoru od 2019. do 2023. godine

 

9. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Zajedničke Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Križna luka (istočni dio)“ i s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara za Križnu luku (istočni dio)

 

10. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Urbanističko-arhitektonske studije uređenja Trga Marka Miličića u Hvaru

 

11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Vanđela  Božitković“

 

12. Prijedlog Odluke o ponudi sklapanja novog ugovora o zakupu poslovnih prostora 4. i 5. u tzv. Fontiku, čest. zgr. 203 k.o. Hvar, na određeno vrijeme

 

13. Prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom  na području Grada Hvara za razdoblje od 2024. do 2028 godine

 

14. Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2024. godinu

 

15. Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2024. godinu

 

16. Prijedlog Odluke o redu na pomorskom dobru

 

17. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite Grada Hvara u 2023. godini

 

18. Plan operativne provedbe Programa aktivnosti zaštite od požara za Grad Hvar u 2024. godini sa planom motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenih prostora

 

19. Prijedlog Zaključka o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa dijela nekretnine č.zgr., 566/2, Z.U. 3511 i 566/3, Z.U. 2171, k.o. Hvar

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO