SNIMKA 34. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA HVARA

Audio zapise 34. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara (proračunske), održane 12. veljače 2024., možete poslušati na poveznicama.

 

1. Verifikacija zapisnika s 31., 32. i 33. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

 

2. Pitanja vijećnika

 

3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju s Strategije razvoja pametnog grada Hvara za razdoblje 2024. – 2029. godine

 

4. Prijedlog Odluke o drugoj izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama

 

5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju sponzorstva međunarodnog događanja SPARTAN WORLD CHAMPIONSHIP

 

6. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za provođenje postupaka javne nabave u predmetu nabave: Sanacija pomorsko građevinskih objekata plivališta Bonj

 

7. Prijedlog Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić “Vanđela Božitković”

 

8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o radu komunalnog redarstva za 2023. godinu

 

9. Prijedlog Zaključka o davanju javnih površina na korištenje dosadašnjim zakupnicima temeljem Izvješća o očitovanjima za sklapanje novih ugovora o zakupu javne površine za razdoblje 2024. – 2026. godine

 

10. Prijedlog Zaključka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina

 

11. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2024. godini i Plana provedbe obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2024. godini

 

12. Prijedlog Zaključka o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa nekretnina označenih kao č. zem. 4107/1, 4107/2, 4108/5, 4108/6 i 4108/7 zk. ul. 2700, 5.0. Hvar

 

13. Prijedlog Zaključka o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa dijela nekretnine zgr. 225/1, zk.ul. 198, k.o. Hvar

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO