Gradske udruge

Popis prijavitelja – Javni poziv Grada Hvara za financiranje programa i projekata udruga osoba s invaliditetom za 2023.

Popis prijavitelja koji su zadovoljili formalne uvjete Javnog natječaja Grada Hvara

Popis prijavitelja koji nisu zadovoljili formalne uvjete Javnog natječaja Grada Hvara

Sve udruge čije su prijave odbijene iz razloga neispunjavanja propisanih uvjeta, u roku od osam dana od dana objave rezultata imaju pravo podnijeti prigovor gradonačelniku koji će u roku od tri dana od primitka prigovora odlučiti o istome. Za sve dodatne informacije prijavitelji se mogu javiti na broj telefona 741 106, Odsjek za pravne i opće poslove, društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu grada.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga osoba s invaliditetom te ostalih udruga u području zdravstvene skrbi za 2023. godinu

Grad Hvar objavljuje Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga osoba s invaliditetom te ostalih udruga u području zdravstvene skrbi za 2023. godinu. Za udruge osoba s invaliditetom te ostale udruga iz područja zdravstvene skrbi iz proračuna Grada Hvara predviđen je iznos od 14 tisuća eura.

Natječaj je otvoren do 12. veljače 2023. godine, a sva dokumentacija nalazi se na poveznicama:

1. Odluka o načinu raspodjele sredstava za udruge osoba s invaliditetom te ostalih udruga u području zdravstvene skrbi za 2023.

2. Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga osoba s invaliditetom te ostalih udruga u području zdravstvene skrbi za 2023. godinu

3. Upute za prijavitelje

Obrasci za prijavu:

4. Obrazac opisa projekta – OPISNI-OBRAZAC

5. Obrazac proračuna – PROR

6. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja – IZJ-FINAN

7. Obrazac izjave o partnerstvu

8. Obrazac životopisa voditelja projekta

Procjena kvalitete prijave:

9. Obrazac za procjenu kvalitete prijave

Ugovorni obrasci:

10.a Obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta

10.b Opći uvjeti ugovora o financiranju udruge 

Izvještajni obrasci:

11. Obrazac opisnog izvještaja – OPIS

12. Obrazac financijskog izvještaja – FIN-IZVJ

 

13. C4 Obrazac zahtjeva za isplatu sredstava