Gradske udruge

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama prijavljenim na Javni poziv Grada Hvara za financiranje programa i projekata udruga i organizacija u kulturi za 2024.

Temeljem članka 29. st. 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15), članka 29. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Hvara te članka 34. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj:  3/18, 10/18 i 2/21), gradonačelnik Grada Hvara, donosi

Odluku o dodjeli financijskih sredstava udrugama prijavljenim na Javni poziv Grada Hvara za financiranje programa i projekata udruga i organizacija u kulturi za 2024. godinu

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM TE OSTALIH UDRUGA U PODRUČJU ZDRAVSTVENE SKRBI ZA 2024. GODINU

Grad Hvar objavljuje Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga osoba s invaliditetom te ostalih udruga u području zdravstvene skrbi za 2024. godinu. Za udruge osoba s invaliditetom te ostale udruge iz područja zdravstvene skrbi iz proračuna Grada Hvara predviđen je iznos od 15 tisuća eura.

 

Natječaj je otvoren do 9. veljače 2024. godine, a sva dokumentacija nalazi se na poveznicama:

1. Odluka o načinu raspodjele sredstava za udruge osoba s invaliditetom te ostalih udruga u području zdravstvene skrbi za 2024.

2. Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga osoba s invaliditetom te ostalih udruga u području zdravstvene skrbi za 2024. godinu

3. Upute za prijavitelje

 

Obrasci za prijavu:

4. Obrazac opisa projekta – OPISNI-OBRAZAC

5. Obrazac proračuna – PROR

6. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja – IZJ-FINAN

7. Obrazac izjave o partnerstvu

8. Obrazac životopisa voditelja projekta

 

Procjena kvalitete prijave:

9. Obrazac za procjenu kvalitete prijave

 

Ugovorni obrasci:

10.a Obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta

10.b Opći uvjeti ugovora o financiranju udruge

 

Izvještajni obrasci:

11. Obrazac opisnog izvještaja – OPIS

12. Obrazac financijskog izvještaja – FIN-IZVJ

 

13.a C4 Obrazac zahtjeva za isplatu sredstava – 2024

13.b Prilog Obrascu C4 Zahtjeva – tablica troškova 2024

 

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OSTALIH UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA S PODRUČJA GRADA HVARA ZA 2024. GODINU

Grad Hvar objavljuje Javni natječaj za financiranje programa i projekata ostalih udruga civilnog društva s područja Grada Hvara za 2024. godinu. Za ostale udruge civilnog društva u proračunu Grada Hvara predviđena su sredstva u iznosu od 25 tisuća eura.

Natječaj je otvoren do 9. veljače 2024. godine, a sva dokumentacija nalazi se na poveznicama:

 

1. Odluka o načinu raspodjele sredstava za ostale udruge civilnog društva – 2024.

2. Javni natječaj za financiranje programa i projekata ostalih udruga civilnog društva s područja Grada Hvara za 2024.

3. Upute za prijavitelje

 

Obrasci za prijavu:

4. Obrazac opisa projekta

5. Obrazac proračuna – PROR

6. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja – IZJ-FINAN

7. Obrazac izjava o partnerstvu

8. Obrazac životopis voditelja projekta

 

Procjena kvalitete prijave:

9. Obrazac procjene kvalitete prijave

 

Ugovorni obrasci:

10.a Obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta

10.b Opći uvjeti ugovora o financiranju udruga

 

Izvještajni obrasci:

11. Obrazac opisnog izvještaja – OPIS

12. Obrazac financijskog izvještaja – FIN-IZVJ

 

13.a C4 Obrazac zahtjeva za isplatu sredstava – 2024

13.b Prilog Obrascu C4 Zahtjeva – tablica troškova 2024

JAVNI POZIV GRADA HVARA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA I ORGANIZACIJA U KULTURI ZA 2024. GODINU

Temeljem članka 6. i 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, br. 26/15), članka 7.  Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22), te članka 34. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, br. 3/18 i 10/18 i 2/21) gradonačelnik Grada Hvara objavljuje Javni poziv Grada Hvara za financiranje programa i projekata udruga i organizacija u kulturi za 2024. godinu.

Dokumentacija se nalazi na poveznicama.

 

Odluka o iznosu i načinu raspodjele financijskih sredstava namijenjenih financiranju udruga i organizacija u kulturi za 2024. godinu

Javni poziv Grada Hvara za financiranje programa i projekata udruga i organizacija u kulturi za 2024. godinu

Upute za prijavitelje

 

Obrasci za prijavu:

Obrazac opisa projekta – OPISNI OBRAZAC

Obrazac proračuna – PROR

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja – IZJ-FINAN

Obrazac izjave o partnerstvu

Obrazac životopisa voditelja projekta

 

Procjena kvalitete prijave:

Obrazac za procjenu kvalitete prijave

 

Ugovorni obrasci:

Obrazac ugovora o financiranju programa ili projekata

Opći uvjeti ugovora o financiranju udruga u kulturi 2024.

 

Izvještajni obrasci:

Obrazac opisnog izvještaja – OPIS

Obrazac financijskog izvještaja – FIN-IZVJ

 

 

C4 Obrazac zahtjeva za isplatu sredstava – 2024

Prilog Obrascu C4 Zahtjeva – tablica troškova 2024