Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za UPU Križna luka (istočni dio)

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja Križna luka (istočni dio) nalazi se OVDJE

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO