Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „Križna luka (istočni dio)“ i s tim u vezi Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara za Križnu luku (istočni dio)

Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „Križna luka (istočni dio)“ (u daljnjem tekstu UPU Križna luka) i s tim u vezi Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara za Križnu luku (istočni dio) trajat će od 14. prosinca 2021. do 14. siječnja 2022. godine.

Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog Urbanističkog plana „Križna luka (istočni dio)“ i s tim u vezi  Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara za Križnu luku (istočni dio) (u daljnjem tekstu: ID PPUG Hvara za Križnu luku) bit će izloženi na javni uvid u prostorijama Odsjeka za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, u Hvaru, Ulica Vicka Butorovića 4, od 14. prosinca 2021. do 14. siječnja 2022. godine, svaki radni dan od 9 do 13 sati. Isti dokument će biti objavljen i na web stranici Grada Hvara na internetskoj adresi www.hvar.hr.

Javno izlaganje o UPU Križna luka i s tim u vezi ID PPUG Hvara za Križnu luku održat će se u srijedu, 12. siječnja, u 11 sati u galeriji  Arsenal, na Trgu Sv. Stjepana 43, u Hvaru, (uz primjenu svih aktualnih protuepidemijskih mjera) te putem online sustava.

Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na UPU Križna luka i s tim u vezi ID PPUG Hvara za Križnu luku mogu se dati za vrijeme trajanja javne rasprave, zaključno sa 14. siječnja 2022. godine.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na UPU Križna luka i s tim u vezi ID PPUG Hvara za Križnu luku mogu se dati na način da sudionici u javnoj raspravi:

–    postavljaju pitanja tijekom, javnog Izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje,

–    daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,

–    svoje prijedloge i primjedbe u pisanom obliku dostave na adresu: Grad Hvar, Odsjek za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara,  Ulica Milana Kukurina 2, 21450 Hvar ili putem e-pošte na adresu urbanizam@hvar.hr  od 14. prosinca do zaključno 14. siječnja 2022.

 

Prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisane te moraju sadržavati ime i prezime, adresu i potpis podnositelja. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti u Odsjeku za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu Jedinstvenog upravnog odjela grada Hvara, Ulica Vicka Butorovića, Hvar ili putem e-pošte na adresu: urbanizam@hvar.hr.


 

Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „Križna luka (istočni dio)“ i s tim u vezi Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara za Križnu luku (istočni dio)

ID PPUG Hvara za područje Križna luka_ prijedlog_2021

ID PPUG Hvara za područje Križna luka_ prijedlog_rujan 2021

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO