Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Sveta Nedjelja

Obavještavaju se građani o provođenju Javne rasprave o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Sveta Nedjelja u vremenu od 28. srpnja do 28. kolovoza 2020. godine.

Za vrijeme trajanja Javne rasprave prijedlog UPU-a bit će izložen na javni uvid u prostorijama Odsjeka za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara u Hvaru, Ulica Vicka Butorovića 4, te u prostorijama čitaonice u Svetoj Nedjelji, od 28. srpnja do 28. kolovoza 2020., radnim danom od 9 do 13 sati. Isti dokument će biti objavljen i na web stranici Grada Hvara na internetskoj adresi www.hvar.hr.

Javno izlaganje o prijedlogu UPU-a održat će se u utorak, 18. kolovoza 2020. u 10:15 sati u prostorijama čitaonice u Svetoj Nedjelji te u gradu Hvaru, u 13:30 sati, u galeriji Arsenal, Trg sv. Stjepana 43.

Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na prijedlog UPU-a mogu se dati za vrijeme trajanja javne rasprave, zaključno s 28. kolovoza 2020. godine.

Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, s adresom podnositelja i u propisanom roku dostavljeni na adresu Grad Hvar, Odsjek za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša ,europske fondove i javnu nabavu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, Milana Kukurina 2, 21450 Hvar ili putem e-pošte na adresu urbanizam@hvar.hr. Prijedlozi i primjedbe se mogu iznijeti i tijekom javnog izlaganja. U protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Više o načinu sudjelovanja u Javnoj raspravi u tekstu objave OVDJE.

UPU SV. NEDJELJA – TEKSTUALNI DIO:

UPU Sv. Nedjelja_obrazloženje

UPU Sv. Nedjelja – sažetak za javnost

UPU_Sveta Nedjelja_odredbe

GRAFIČKI PRIKAZI:

1. UPU_Sv Nedjelja_PP_21.07.2020_namjena

2.1 UPU_Sv Nedjelja_PP_21.07.2020_promet

2.2 UPU_Sv Nedjelja_PP_21.07.2020_elektro_telekomunikacije

2.3 UPU_Sv Nedjelja_PP_21.07.2020_vodoopskrba

2.4 UPU_Sv Nedjelja_PP_21.07.2020_odvodnja

3.1 UPU_Sv Nedjelja_PP_21.07.2020_kultura

3.2 UPU_Sv Nedjelja_PP_21.07.2020_priroda

4. UPU_Sv Nedjelja_PP_21.07.2020_uvjetiProtected with SiteGuarding.com Antivirus