Godišnji financijski izvještaj Grada Hvara za 2022. godinu

1. Godišnji financijski izvještaj Grada Hvara za 2022. godinu

2. Referentna stranica

3. Bilješke

4. Popis sudskih sporova u tijeku na dan 31. 12. 2022.

5. Rekapitulacija potencijalnih obveza po sudskim sporovima na dan 31. 12. 2022.

6. Popis ostalih ugovornih odnosaProtected with SiteGuarding.com Antivirus