Važni akti

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNE POVRŠINE

14.05.2018.

Odluka je dostupna OVDJE.

Odluka o korištenju i visini naknade_info pult i komunalna infrastruktura na području Grada Hvara za 2018.

04.05.2018.

Odluka o korištenju i visini naknade_info pult i komunalna infrastruktura na području Grada Hvara za 2018.

Odluka o visini naknade za djelatnosti na pomorskom dobru Grada Hvara za 2018

04.05.2018.

Odluka o visini naknade za djelatnosti na pomorskom dobru Grada Hvara za 2018

PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU GRADA HVARA ZA 2018. GODINU

27.04.2018.

PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU GRADA HVARA ZA 2018. GODINU

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIKUPLJANJE PISMENIH PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNIH POVRŠINA

24.04.2018.

JAVNI NATJEČAJ tekst GRAFIČKI PRIKAZ LOKACIJA OBRAZAC ZAHTJEV OBRAZAC IZJAVA  
Protected with SiteGuarding.com Antivirus