Prostorno planiranje

III. (ciljane) izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Hvara

17.10.2022.

Tekstualni dio možete preuzeti OVDJE. Grafički dio: – korištenje i namjena površina – građevinska područja – građevinska područja – područja za poljoprivredna gospodarstva

Rekonstrukcija i modernizacija javne rasvjete u gradu Hvaru

30.08.2022.

Grad Hvar je u 2022. godini realizirao projekt rekonstrukcije i modernizacija javne rasvjete kako bi postigao viši stupanj energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete na način [...]

Odluka da nije potrebno provesti postupak strateške procjene za III. ciljane Izmjene i dopune PPU grada Hvara

28.04.2022.

Odluku da nije potrebno provesti postupak strateške procjene za III. ciljane Izmjene i dopune PPU grada Hvara možete preuzeti OVDJE.

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za III. ciljane IDPPUG Hvar

11.04.2022.

Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okolis za III. ciljane IDPPUG Hvar možete preuzeti OVDJE.

Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja Križna luka (istočni dio) u gradu Hvaru

17.02.2022.

Odluku da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja Križna luka (istočni dio) u gradu Hvaru možete preuzeti OVDJE.
Protected with SiteGuarding.com Antivirus