Prostorno planiranje

Izvješće o javnoj raspravi Urbanističkog plana uređenja Dolac

19.03.2021.

Temeljem članka 105. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 155/13,65/17, 114/18 i 39/19 i 98/19) i članka 25. st. 1. al. 8. Statuta Grada [...]

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu UPU Pais

19.03.2021.

Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu Urbanističkog plana uređenja Pais možete preuzeti OVDJE.

Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za UPU Sv. Nedjelja

19.03.2021.

Odluku da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja za naselje Sv. Nedjelja u Gradu Hvaru možete preuzeti OVDJE.

Ponovna javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja (UPU) Pais

10.03.2021.

Sukladno člancima 96. i 104. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) gradonačelnik Grada Hvara objavljuje Ponovnu javnu raspravu o [...]

Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Pais

05.03.2021.

Na temelju članka 102. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13., 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19 – dalje u tekstu: Zakon), nositelj izrade – [...]
Protected with SiteGuarding.com Antivirus