Prostorno planiranje

Urbanistički plan uređenja (UPU) sportsko rekreacijske zone Šamoreta dolac

08.12.2017.

- Javna rasprava UPU Šamoreta Dolac – Zaključak o utvrđivanju prijedloga UPU Šamoreta Dolac – ODLUKA da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš [...]

UPU Milna

04.12.2017.

Odluka o strateškoj procjeni za UPU Milna dostupna je  OVDJE

BAZA PODATAKA NERAZVRSTANIH CESTA

18.12.2016.

Baza je dostupna OVDJE

PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA BRUSJE

20.10.2016.

UPU BRUSJE OBJAVA GRADONAČELNIKA UPU_BRUSJE 1 NAMJENA PP3 UPU_BRUSJE 2A PROMET PP3 UPU_BRUSJE 2B ENERGETIKA TK PP3 UPU_BRUSJE 2C VODA_ODVODNJA PP3 UPU_BRUSJE 3 UVJETI KORISTENJA [...]

Obavijest o izmjeri

12.09.2016.

Obavijest je dostupna OVDJE
Protected with SiteGuarding.com Antivirus