Prostorno planiranje

Odluka da nije potrebno provesti postupak strateške procjene za III. ciljane Izmjene i dopune PPU grada Hvara

28.04.2022.

Odluku da nije potrebno provesti postupak strateške procjene za III. ciljane Izmjene i dopune PPU grada Hvara možete preuzeti OVDJE.

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za III. ciljane IDPPUG Hvar

11.04.2022.

Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okolis za III. ciljane IDPPUG Hvar možete preuzeti OVDJE.

Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja Križna luka (istočni dio) u gradu Hvaru

17.02.2022.

Odluku da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja Križna luka (istočni dio) u gradu Hvaru možete preuzeti OVDJE.

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja (UPU) Sveta Nedjelja

14.02.2022.

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja (UPU) Sveta Nedjelja možete preuzeti OVDJE.

Izvješće o javnoj raspravi III (ciljanih) Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara

14.02.2022.

Izvješće o javnoj raspravi III (ciljanih) Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara možete preuzeti OVDJE.
Protected with SiteGuarding.com Antivirus