Dokumenti

Javna rasprava o Planu gospodarskog korištenja koncesije na pomorskom dobru – Majerovica

11.03.2019.

Grad Hvar objavljuje Javnu raspravu u svezi Plana gospodarskog korištenja koncesije na pomorskom dobru na dijelu k.o. Hvar – predio Majerovica. Javna rasprava bit će [...]

Javna rasprava o Planu gospodarskog korištenja koncesije na pomorskom dobru – Amfora i Bonj

21.02.2019.

Grad Hvar objavljuje Javnu raspravu u svezi Plana gospodarskog korištenja koncesije na pomorskom dobru na dijelu k.o.Hvar – predio ispred hotela Amfora i Plana gospodarskog [...]

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ GRADA HVARA ZA 2018. GODINU

20.02.2019.

Godišnji financijski izvještaj Grada Hvara za 2018. godinu Referentna stranica Bilješke Popis sudskih sporova i drugih ugovornih odnosa Grada Hvara  

UPU SRZ ŠAMORETA DOLAC

13.02.2019.

UPU SRZ SAMORETA DOLAC – USVOJENI PLAN – IZVOD IZ PPUG HVAR UPU SRZ SAMORETA DOLAC – USVOJENI PLAN – 0. OBUHVAT UPU SRZ SAMORETA [...]

Izvješće o savjetovanju s javnošću

11.02.2019.

Izvješće je dostupno za preuzimanje OVDJE
Protected with SiteGuarding.com Antivirus