Dokumenti

Obavijest o dodjeli studentskih stipendija 2019./2020.

Na temelju raspisanog Natječaja za stipendiranje učenika i studenata u Školskoj/akademskoj godini 2019./2020., KLASA: 602-04/19-01/01, URBROJ: 2128/01-01/1-19-03, od 25. rujna 2019. godine, oglašenom na oglasnoj ploči i na službenim internetskim stranicama Grada Hvara, donosi se

Poziv za uključenje u Program POS Hvar

Pozivaju se građani grada Hvara da se ispunjavanjem ankete uključe u Program društveno poticane stanogradnje. Sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji ( NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18, 66/19 – Zakon )

Obavijest o dodjeli učeničkih stipendija za 2019./2020.

Na temelju raspisanog Natječaja za stipendiranje učenika i studenata u Školskoj/akademskoj godini 2019./2020., KLASA: 602-04/19-01/01, URBROJ: 2128/01-01/l-19-03, od 25. rujna 2019. godine, oglašenom na oglasnoj ploči i na službenim internetskim stranicama Grada Hvara, donosi se