Aktualno

Obavijest o terminu održavanja provjere znanja i sposobnosti za radno mjesto prometni redar

23.11.2021.

Na temelju odredbe članka 20. i članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 86/08, 61/11, 04/18 [...]

Obavijest o terminu održavanja provjere znanja i sposobnosti za radno mjesto komunalni redar

23.11.2021.

Na temelju odredbe članka 20. i članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 86/08, 61/11, 04/18 [...]

Nacrt proračuna Grada Hvara za 2022. godinu s projekcijama za 2023./2024. godinu

16.11.2021.

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013 i 85/15), Grad Hvar na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću donosi Nacrt proračuna [...]

Izmjene i dopune proračuna Grada Hvara za 2021. godinu

04.11.2021.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 25. Statuta Grada Hvara (Službeni glasnik Grada Hvara br. [...]

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2021. godinu

04.11.2021.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2021. godinu sastoji se od: 1. Polugodišnji izvještaj za 2021. godinu – Zaključak Gradskog vijeća Grada Hvara 2. Opći [...]
Protected with SiteGuarding.com Antivirus