Aktualno

Obavijest o dodjeli učeničkih stipendija za školsku godinu 2023./24.

Na temelju članka 12. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 9/2022) i Natječaja za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2023./2024., KLASA: 604-01/23-01/04, URBROJ: 2181-2/01-01/1-23-01 od 3.