Javni natječaj za stipendiranje učenika s teškoćama u razvoju u školskoj godini 2022./23

vijestihvar (1)

Na temelju članka 34. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 3/18, 10/18, 2/21), i čl. 6. Pravilnika Grada Hvara o stipendiranju učenika s teškoćama u razvoju (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 3/2023 ) gradonačelnik Grada Hvara raspisuje

Javni poziv za stipendiranje učenika s teškoćama u razvoju u školskoj godini 2022./2023.

Stipendije dodjeljuje Grad Hvar, a namijenjene su svim učenicima s teškoćama u razvoju koji se školuju izvan mjesta prebivališta po čl. 8. i čl. 9. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju („Narodne novine“, broj: 24/2015), ali na području Republike Hrvatske

Za 2022./2023. školsku/akademsku godinu odobravaju se stipendije za stipendiranje učenika i studenata Grada Hvar deset mjeseci, odnosno od 1. rujna 2022. godine do 30. lipnja 2023. godine.

Visina pojedinačne stipendije iznosi za učenike 160 eura mjesečno odnosno 1.205,52 kune.

UVJETI  NATJEČAJA:

Pravo na dodjelu stipendije imaju učenici sa teškoćama u razvoju koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

–          da su državljani Republike Hrvatske,

–          da imaju prebivalište na području Grada Hvara najmanje pet godina prije podnošenja prijave,

–          da se školuju po čl. 8 i čl. 9. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju („Narodne novine“, broj: 24/2015) izvan mjesta prebivališta.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Prijavi za dobivanje stipendije potrebno je priložiti:

–          zamolbu roditelja,

–          potvrdu o redovitom upisu u tekuću godinu školovanja učenika koji se školuje po čl. 8 i čl. 9. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju („Narodne novine“, broj: 24/2015) izvan mjesta prebivališta,

–          presliku osobne iskaznice roditelja,

–          IBAN tekućeg ili žiro računa roditelja,

–          potvrdu o prebivalištu ne stariju od 3 mjeseca od dana prijave na natječaj za učenika,

–          izjavu roditelja o visini stipendije primljene iz drugih izvora – obrazac možete preuzeti OVDJE

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 10 dana od dana objave na oglasnoj ploči (vižjoli) i na službenim internetskim stranicama Grada Hvara (zaključno s 23. lipnja 2023. godine) i to preporučenom pošiljkom, putem dostavljača ili neposredno u pisarnici Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara (protokol).

 

Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici na adresu: GRAD HVAR, Milana Kukurina 2, 21450 HVAR, s obveznom naznakom: „ZA POZIV ZA STIPENDIJE-ne otvarati“.

Prijave dostavljene izvan roka i s nepotpunom dokumentacijom neće se uzeti u razmatranje.

O rezultatima Javnog poziva sudionici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana zaključenja Natječaja.

Prigovor na Odluku o dodjeli stipendija dostavlja se Odboru za školstvo i kulturu Gradskog vijeća Grada Hvara u roku 8 dana od dana primitka pisane obavijesti. Odluka o prigovoru je konačna.

Ugovor o stipendiranju s roditeljem odabranog kandidata sklapa se u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prigovora.

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO