Nacrt Izmjena i dopuna proračuna Grada Hvara za 2023. godinu

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013 i 85/15), Grad Hvar na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću donosi Nacrt Izmjena i dopuna proračuna Grada Hvara za 2023. godinu.

Javna rasprava (savjetovanje s javnošću) otvorena je do 31. svibnja 2023. godine u 15:00 sati, prijedlozi i primjedbe naslovljeni na Odsjek za proračun, financije i gospodarstvo zaprimaju se u pisarnici Grada Hvara, Milana Kukurina 2 ili putem e-mail adrese margita.petric-hraste@hvar.hr.

0a. Obrazac-savjetovanja s javnošću

0b. Obrazac Prijedloga na nacrt Izmjena i dopuna proračuna za Grad Hvar 2023-1

1) Nacrt Izmjena i dopuna proračuna Grada Hvara za 2023-1

2a) Obrazloženje Izmjena i dopuna proračuna 2023-1

2b) Prilog obrazloženja Izmjena i dopuna Proračuna 2023-1

3) Odluka o načinu korištenja viška prihoda 2023-1

4) Izmjena programa socijalne skrbi 2023-1

5) Izmjena programa javnih potreba u kulturi 2023-1

6) Izmjena programa održavanja komunalne infrastrukture 2023-1

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO