Osnivanje sportske zajednice: obavijest udrugama u sportu s područja Grada Hvara

Ovim putem obavještavamo sve udruge u sportu na području Grada Hvara da na vrijeme međusobno stupe u kontakt te se organiziraju u sportsku zajednicu pri nadležnom uredu državne uprave, a prema pravilima Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/14, 70/17), kako bi se ostvarilo financiranje programa i projekata udruga u sportu s područja grada Hvara za 2020. godinu.

Naime, temeljem Zakona o sportu („Narodne novine“, broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16) radi ostvarivanja zajedničkih interesa u sportu, na području jedinica lokalne i područne samouprave osnivaju se sportske zajednice koje, između ostalog, predlažu programe javnih potreba u sportu za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna jedinica lokalne i (regionalne) samouprave.

Na razini JLS-a može biti osnovana samo jedna sportska zajednica. Članovi sportskih zajednica u gradovima su pravne osobe iz sustava sporta, a članovi sportskih zajednica mogu biti i druge pravne osobe čija je djelatnost značajna za sport i u vezi sa sportom.

Obavijest udrugama u sportu možete preuzeti OVDJE.Protected with SiteGuarding.com Antivirus