Udruge

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama prijavljenim na Javni natječaj Grada Hvara za financiranje projekata udruga osoba s invaliditetom te ostalih udruga iz područja zdravstvene skrbi za 2023. godinu   Napomena: zbog tehničkih poteškoća kod

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama prijavljenim na Javni poziv za financiranje programa i projekata ostalih udruga civilnog društva s područja Grada Hvara za 2023. godinu   Napomena: zbog tehničkih poteškoća kod prijenosa podataka sa

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama prijavljenim na Javni poziv za financiranje projekata udruga i organizacija u kulturi za 2023. godinu   Napomena: zbog tehničkih poteškoća kod prijenosa podataka sa stare stranice neke objave su