Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Hvara za 2018. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata udruga

1. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Hvara za 2018. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata udruga u sportu s područja Grada Hvara

2. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Hvara za 2018. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata udruga u kulturi s područja Grada Hvara

3. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Hvara za 2018. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata ostalih udruga civilnog društva s područja Grada Hvara

4. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Hvara za 2018. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata udruga osoba s invaliditetomProtected with SiteGuarding.com Antivirus