Odluka o dodjeli financijskih sredstava – izmjene

Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli financijskih sredstava udrugama prijavljenim na Javni natječaj za financiranje projekata ostalih udruga civilnog društva s područja Grada Hvara za 2017. godinu – OVDJE

 

Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli financijskih sredstava udrugama prijavljenim na Javni natječaj za financiranje projekata udruga u sportu s područja Grada Hvara za 2017. godinu – OVDJE

 Protected with SiteGuarding.com Antivirus