Nacrt izmjena i dopuna proračuna Grada Hvara za 2020. godinu s projekcijama za 2021./22. godinu – II. izmjene

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013 i 85/15), Grad Hvar na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću donosi Nacrt izmjena i dopuna proračuna Grada Hvara za 2020. godinu s projekcijama za 2021./22. godinu – II.  izmjene.

Javna rasprava (savjetovanje s javnošću) otvorena je do 12. listopada 2020. godine u 23:59 sati. Prijedlozi i primjedbe naslovljeni na Odsjek za proračun, financije i gospodarstvo zaprimaju se putem e-mail adrese: margita.petric-hraste@hvar.hr

Sva dokumentacija nalazi se na poveznicama:

0.a Obrazac savjetovanja s javnošću – 2020

0.b Obrazac prijedloga na Nacrt proračuna – 2020

1. Grad Hvar – Izmjene i dopune Proračuna 2_2020

2. Obrazloženje Izmjena i dopuna Proračuna

3. Izmjena Plana 2-2020

4. Izmjena Programa socijalne skrbi 2_2020

5. Izmjena Program JP u kulturi 2_2020

6. Izmjena Programa JP u sportu 2_2020

7. Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna 2_2020

8.a Izmjena Programa izgradnje KI za 2_2020.

8.b Prilog za Program izgradnje za 2_2020

9. Izmjena Programa održavanja KI za 2_2020Protected with SiteGuarding.com Antivirus