Udruge u kulturi

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama prijavljenim na Javni poziv za financiranje projekata udruga i organizacija u kulturi za 2023. godinu   Napomena: zbog tehničkih poteškoća kod prijenosa podataka sa stare stranice neke objave su