Udruge

Odluka o dodjeli financijskih sredstava – izmjene

Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli financijskih sredstava udrugama prijavljenim na Javni natječaj za financiranje projekata ostalih udruga civilnog društva s područja Grada Hvara za 2017. godinu – OVDJE   Odluka o izmjeni Odluke o

Odluke o dodjeli sredstava udrugama temeljem Javnog natječaja

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama -_Kultura Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama -_Ostale udruge Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama -_Sport Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama_-  Udruge osoba s invaliditetom