Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – privremena zabrana građevinskih radova

U svrhu informiranja javnosti, dana 07. prosinca 2021. g. objavljuje se Nacrt Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone za 2022. g. te se poziva zainteresirana javnost za dostavu svojih mišljenja i prijedloga do 15. prosinca 2021. g.

Pravna osnova za donošenje Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova je članak 132. Zakona o gradnji („Narodne novine“ RH, br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) prema kojem predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, po prethodno pribavljenom mišljenju turističke zajednice, može odlukom za određene vrste građevina, na određenim područjima, odrediti razdoblje iduće kalendarske godine i vrijeme u kojem se ne mogu izvoditi zemljani radovi i radovi na izgradnji konstrukcije.

Odluka se ne odnosi na građevine, odnosno radove za čije je građenje odnosno izvođenje utvrđen interes Republike Hrvatske; uklanjanje građevina na temelju rješenja građevinske inspekcije ili odluke drugog tijela državne vlasti i na građenje građevina, odnosno izvođenje radova u godini u kojoj je odluka stupila na snagu.

Prijedlogom Odluke se predlaže da se na području Grada Hvara s pripadajućim naseljima zabrani izvođenje radova u vremenu od 15. svibnja do 2. listopada 2022. godine.

Nadzor nad provedbom ove Odluke provode komunalni redari temeljem Zakona o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“ RH, br. 153/13).

Popunjeni obrazac s prilogom potrebno je dostaviti zaključno do 15. prosinca 2021. na adresu elektronske pošte: ita.pavicic@hvar.hr ili l.caratan-luksic@hvar.hr ili na adresu Grad Hvar, Jedinstveni upravni odjel, Milana Kukurina 2, 21450 Hvar.

 

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Prijedlog Odluke o zabrani radova za 2022.

 

Misljenje TZ o privremenoj zabrani građ. radova za 2022.

OBRAZAC savjetovanja – privremena zabrana radova

 

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO