Savjetovanje s javnošću: Nacrt Izmjena i dopuna proračuna Grada Hvara za 2022. godinu s projekcijama za 2023./2024. godinu

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013 i 85/15) Grad Hvar na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću donosi Nacrt Izmjena i dopuna proračuna Grada Hvara za 2022. godinu s projekcijama za 2023./24. godinu.

Javna rasprava (savjetovanje s javnošću) otvorena je do 31. listopada 2022. godine u 23:59 sati, prijedlozi i primjedbe naslovljeni na Odsjek za proračun, financije i gospodarstvo zaprimaju se u pisarnici Grada Hvara, Milana Kukurina 2 ili putem e-mail adrese margita.petric-hraste@hvar.hr.

 

0a. Obrazac savjetovanja s javnošću 2022.

0b. Obrazac prijedloga na Nacrt Izmjena i dopuna proračuna Grada Hvara za 2022.

1. Nacrt Izmjena i dopuna proračuna Grada Hvara za 2022.

2. Obrazloženje Izmjena i dopuna proračuna Grada Hvara za 2022.

3. Izmjena Plana 1-2022

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO