Proracun grada Hvara

Nacrt Izmjena i dopuna proračuna Grada Hvara za 2023. godinu

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013 i 85/15), Grad Hvar na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću donosi Nacrt Izmjena i dopuna proračuna Grada Hvara za 2023. godinu. Javna rasprava

Godišnji financijski izvještaj Grada Hvara za 2022. godinu

1. Godišnji financijski izvještaj Grada Hvara za 2022. godinu 2. Referentna stranica 3. Bilješke 4. Popis sudskih sporova u tijeku na dan 31. 12. 2022. 5. Rekapitulacija potencijalnih obveza po sudskim sporovima na dan 31. 12. 2022. 6. Popis ostalih ugovornih