Javno savjetovanje: Nacrt Izmjena i dopuna proračuna Grada Hvara za 2023. godinu

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013, 85/15 i 69/2022), Grad Hvar na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću donosi Nacrt Izmjena i dopuna proračuna Grada Hvara za 2023. godinu.

Javna rasprava (savjetovanje s javnošću) otvorena je do 7. kolovoza 2023. godine u 15:00 sati, prijedlozi i primjedbe naslovljeni na Odsjek za proračun, financije i gospodarstvo zaprimaju se u pisarnici Grada Hvara, Milana Kukurina 2 ili putem e-mail adrese margita.petric-hraste@hvar.hr.

 

0.a. Obrazac-savjetovanja s javnošću-2023-1

 

0.b. Obrazac prijedloga na nacrt Izmjena i dopuna proračuna Hvar_2023-1

 

1. Nacrt Izmjena i dopuna proračuna 2023-1

 

2.a) Obrazloženje Izmjena i dopuna proračuna 2023-1

 

2.b) Prilog obrazloženja Izmjena i dopuna proračuna 2023-1

 

3. Odluka o načinu korištenja viška prihoda 2023-1

 

4. Izmjena programa socijalne skrbi 2023-1

 

5. Izmjena programa javnih potreba u kulturi 2023-1

 

6. Izmjena programa održavanja komunalne infrastrukture 2023-1

 

7. Izmjena programa građenja komunalne infrastrukture 2023-1

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO