Poziv za dostavu podataka za izradu proračuna Grada Hvara za 2023. i projekcija za 2024. i 2025. godinu

U tijeku je izrada proračuna Grada Hvara za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu.

Molimo sve zainteresirane da svoje prijedloge dostave najkasnije do 28. listopada 2022. godine Odsjeku za proračun, financije i gospodarstvo JUO Grada Hvara dostavom na pisarnicu Grada Hvara ili putem pošte na adresu Milana Kukurina 2, 21450 Hvar.

 

Za sva pitanja vezana uz ovaj Poziv molimo da kontaktirate Odsjek za proračun, financije i gospodarstvo JUO Grada Hvara (telefon 681-724).

–          Poziv za dostavu podataka

–          Upute za izradu proračuna Grada Hvara za 2023. i projekcija za 2024. i 2025.

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO