Poziv ovlaštenim zastupnicima udruga kojima je odobreno financiranje programa i projekata za 2022. godinu

Temeljem raspisanih Natječaja za financiranje programa i projekata udruga s područja Grada Hvara za 2022. godinu oglašenih na oglasnoj ploči i na službenim internetskim stranicama Grada Hvara, Jedinstveni upravni odjel Grada Hvara objavljuje Poziv ovlaštenim zastupnicima udruga kojima je odobreno financiranje programa i projekata za 2022. godinu, kojim se ovlašteni zastupnici udruga pozivaju da do 29. travnja 2022. godine (petak) u 12 sati, u pisarnicu Grada Hvara na adresi Milana Kukurina 2, Hvar, dostave:

–          potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga (ukoliko istu nisu dostavili prilikom prijave na javni natječaj),

–          potvrdu o nekažnjavanju odgovorne osobe (ukoliko istu nisu dostavili prilikom prijave na javni natječaj),

–          ispravljeni obrazac proračuna – PROR, a prema iznosu odobrenih sredstava objavljenih na službenim internetskim stranicama Grada Hvara.

Molimo ovlaštene zastupnike da se ranije najave telefonom na broj 741 106 te da sa sobom ponesu pečat udruge kako bi mogli pristupiti potpisu ugovora za 2022. godinu.

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO