O B A V I J E S T o prikupljanju prijava kojima se iskazuje interes za stipendiju Grada Hvara

Obavijest i Obrazac dostupni su za preuzimanje OVDJE
U tekstu Obavijesti ( niže ) kliknite na ” te u elektroničkom obliku” za preuzimanje obrasca. Preuzeti obrazac ispunite, spremite , potom kliknite na mail adresu ( nela.rakic-paduan@hvar.hr) ,  a spremljeni dokument pošaljite mailom.


 

O B A V I J E S T  

o prikupljanju prijava kojima se iskazuje interes

za stipendiju Grada Hvara

 Grad Hvar svake godine donosi Odluku o raspisivanju natječaja za stipendiju Grada Hvara kojom određuje broj i iznos učeničkih te studentskih stipendija.
Da bi broj stipendija koje će odobriti Grad Hvar za školsku godinu 2016/2017, bio što realniji stvarnom broju redovno upisanih učenika i studenata, pozivamo sve redovite učenike i studente da  iskažu interes za stipendiju Grada Hvara.
Sukladno Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim i visokim učilištima (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 11/10 ) uvjeti za sudjelovanje na natječaju su:
1.         da su državljani Republike Hrvatske;
2.         da kandidat ima prebivalište na području Grada Hvara najmanje pet godina prije podnošenja prijave;
3.         da su iz obitelji kojoj prihodi po članu ne prelaze 3.500,00 kuna;
4.         za učenike:
– da su redoviti učenici srednje škole te da im je prosjek ocjena, za svaki prethodni razred srednje škole odnosno 7. i 8. razred osnovne škole, najmanje 4,50;
za studente:
– da su redoviti studenti prve, druge,treće, četvrte odnosno pete godine studija te da im je ukupni  prosjek ocjena za sve završene godine studija najmanje 3,50, odnosno za sve četiri godine srednje škole 4,50 za studente koji upisuju prvu godinu fakulteta.
Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti studenti koji već primaju stipendiju po drugom osnovu, studenti koji traže stipendiju za isti stupanj školovanja koji su prethodno završili ili im je za taj stupanj školovanja već bila odobrena stipendija.
Prijave o iskazivanju interesa podnose se osobno ili poštom na adresu: Jedinstveni upravni odjel Grada Hvara, Milana Kukurina 2, 21450 Hvar, te u elektroničkom obliku  na e-mail adresu nela.rakic-paduan@hvar.hr
Molimo da prijave  dostavite do 07. listopada 2016.godine. Ova Obavijest objaviti će se  na oglasnoj ploči (vižjoli) i na službenim internetskim stranicama Grada Hvara.
 
Nakon proteka roka u kojem se prikupljaju prijave kojima se iskazuje interes za stipendiju, raspisati će se Natječaj za stipendiranje učenika i  studenata u školskoj godini 2016/2017.
Sve informacije mogu se dobiti  na broj telefona 021/741-788.
 
 
 
GRADONAČELNIK
 
Rino Budrović, dipl.ing.
 
 
 
 

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO