OČITOVANJE GRADONAČELNIKA – UZURPACIJA JAVNOG PROSTORA

Obavještavamo zainteresiranu javnost o opetovanom traženju Grada Hvara da nadležne institucije, prvenstveno Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije, postupe po predmetu neovlaštenog proširenja terase ugostiteljskog objekta Gariful na Obali Riva 33, u vlasništvu Šnjur d.o.o. iz Hvara, zastupanom po direktoru Ivanu Gospodnetiću, usprkos svim prijavama komunalnog redarstva Grada Hvara i Lučke uprave SDŽ.

Iz priloženih dokumenata vidljivo je da je Grad Hvar putem svog komunalnog redarstva od veljače do travnja ove godine nekoliko puta intervenirao zbog uzurpacije javnog prostora od strane privatne tvrtke, ali bez rezultata.

U ožujku ove godine Grad Hvar prijavio je i grubo oštećenje kulturnog dobra – stepenica na šetnici pored restorana, izvršeno od strane nepoznatog počinitelja (čime je proširen prolaz za vozila gradskih i hitnih službi, a koji je bio onemogućen nelegalnom terasom), na što institucije također još nisu reagirale.

Žalosti činjenica da u svoj obračun s gradonačelnikom Ivan Gospodnetić upleće i udrugu Peškafondo 365, kojoj je Grad Hvar u listopadu 2023., kao i ranijih godina, izdao Zaključak o korištenju javne površine BEZ NAKNADE (što je znakovito skriveno natpisom u objavi koja kola u javnosti) te izvrtanjem činjenica baca ljagu na izlazak u susret organizatorima manifestacije Peškafondo, koja je u konačnici i humanitarnog karaktera.

Naime, Grad Hvar, sukladno Odluci o korištenju i zakupu javnih površina, za kratkoročne manifestacije od javnog interesa daje dozvolu za korištenje javne površine neprofitnim udrugama bez naknade, što se ne može i ne smije uspoređivati s dugoročnim zakupom za komercijalne djelatnosti poput ugostiteljstva i trgovine.

I do sad smo izlazili u susret gradskim udrugama suorganizacijom brojnih događanja, ustupajući gradske prostore, javne površine i štandove bez naknade, s ciljem poticanja civilnog sektora i obogaćivanja kulturne, zabavne i sportske ponude u gradu. Žao nam je da se to koristi u privatnim razračunavanjima pojedinaca s Gradom.

Iščekujući daljnje poteze nadležnih službi, ovim putem još jednom apeliramo na građane da poštuju propise grada i države u kojoj žive. Poštivanje pravila omogućuje svim građanima jednako pravo na rad. S tim ciljem u narednom razdoblju Grad Hvar će u okviru svojih nadležnosti pokrenuti jaču kontrolu nad provedbom propisa.

 

 

 

 

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO